Individuální přístup

Jsme si vědomi, že Vaše děti nástupem do jeslí, školek, soukromých klubů a dalších dětských zařízení přicházejí do zcela nového a neznámého prostředí i kolektivu. Každé dítě je jiné, některé děti nemají s tímto přechodem žádný problém, některým aklimatizace nějaký čas trvá a proto ke každému z těchto ,,nových“ dětí přistupujeme individuálně, abychom jim připravili co možná nejhladší přechod do tohoto nového prostředí. Jako rodiče buďte připraveni na to, že právě v těchto chvílích je potřeba Vaše spolupráce a hlavně důslednost. Především v těchto případech doporučujeme začít s docházkou v pravidelných ale kratších časových úsecích a postupně tyto úseky prodlužovat. Nemusíte se ničeho bát, děti se v prostředí a kolektivu dříve či později vždy velmi dobře adaptují, a to ke spokojenosti nás všech.

Další novinky